Dr. Saana Jukola

Alumna
(Postdoc 2016-2020)

E-Mail: sjukola@uni-bonn.de
Web: University Website | Academia

Saana

Research project

Amalgamating Scientific Evidence and Non-epistemic Values – The Case of Nutrition Guidelines

Research Interests

  • Philosophy of Science
  • Philosophy of Medicine

CV

since 10/2020
Postdoctoral researcher, Institute for Medical Humanities, University of Bonn, Germany

10/2019 – 09/2023
Fellow of The Young ZiF, Center for Interdisciplinary Research, Bielefeld University

4/2020 – 9/2020
Postdoctoral researcher, Bielefeld University, Germany 

4/2019 – 3/2020
Part-time interim professor for theoretical philosophy and philosophy of social sciences, Witten/Herdecke University

01/2016 – 09/2020
Postdoctoral researcher at the DFG Research Training Group 2073 Integrating Ethics and Epistemology of Scientific Research, Bielefeld University

10/2015 – 11/2015
Post-doctoral researcher, University of Johannesburg, South Africa

2015
PhD in Philosophy. University of Jyväskylä, Finland. Dissertation: On the Conditions for objectivity – How to Avoid Bias in Socially Relevant Research

since 2012
Member of the Academy of Finland Centre of Excellence in the Philosophy of Social Sciences

2010 – 2015
Doctoral student, University of Jyväskylä, Finland

10/2012 – 3/2013, 4/2014 – 5/2014
Visiting researcher, Leibniz Universität Hannover

2009
M.A. Philosophy. Minor: Science and technology studies. University of Jyväskylä, Finland

2007
B.A. Philosophy. Minors: Sociology, gender studies. University of Jyväskylä, Finland

Publications (peer-reviewed)

Bueter, A., & Jukola, S. 2020. Sex, drugs, and how to deal with criticism: The case of flibanserin. In Osimani, B. & La Caze, A. (eds.) Uncertainty in Pharmacology. Epistemology, Methods, and Decisions (pp. 451–470). Springer, Cham.

Jukola, S. 2019. Casuistic reasoning, standards of evidence, and expertise on elite athletes’ nutrition. Philosophies. 4(2): 19. https://doi.org/10.3390/philosophies4020019

Jukola, S. 2019 Commercial interests, agenda setting, and the epistemic trustworthiness of nutrition guidelines. Synthese. https://doi.org/10.1007/s11229-019-02228-3

Jukola, S. 2018. On the Evidentiary Standards for Nutrition Advice. Studies in History and Philosophy of Science Part C: Studies in History and Philosophy of Biology and Biomedical Sciences. https://doi.org/10.1016/j.shpsc.2018.05.007

Jukola, S. 2017. On ideals of objectivity, judgment, and bias in medical research – A comment on Stegenga. Studies in History and Philosophy of Science Part C: Studies in History and Philosophy of Biology and Biomedical Sciences 62: 35–41.

Jukola, S. 2017. A social epistemological inquiry into biases in journal peer review. Perspectives on Science. 25(1): 124–148.

Stegenga, J., Kennedy, A., Tekin, S., Jukola, S. & Bluhm, R. 2017. New directions in philosophy of medicine. In Marcum, J. (ed.) The Bloomsbury Companion to Contemporary Philosophy of Medicine (pp. 343–367).

Jukola, S. 2016. The Commercialization of Research and the Quest for the Objectivity of Science. Foundations of Science. 21(1): 89–103.

Jukola, S. 2015. Meta-analysis, Ideals of Objectivity, and the Reliability of Medical Knowledge. Science and Technology Studies. 28(3): 101–120.

Jukola, S. 2015. Longino’s Theory of Objectivity and Commercialized Research. In Wagenknecht, S., Nersessian, N. & Andersen, H. (eds.) Empirical Philosophy of Science. Introducing Qualitative Methods into Philosophy of Science (pp. 127–143).

Further Publications

Jukola, S. 2020. Medical nihilism: by Jacob Stegenga, Oxford, Oxford University Press, 2018, 256 pp.,£ 31.99 (hardback), ISBN: 9780198747048. Philosophical
Psychology
. 33(3): 474–477.

Jukola, S. 2017. Discussion on ‘Beyond Subjective and Objective in Statistics’ by Andrew Gelman and Christian Hennig. Journal of the Royal Statistical Society. Series A: Statistics in Society.

Jukola, S. 2017. Tieteen objektiivisuuden ehdoista. Ajatus (pp. 289–298). Tampere: Juvenes Print.

Jukola, S. 2013. Tieteen objektiivisuudesta Helen Longinon teoriassa ja kaupallistuneessa tutkimuskulttuurissa. In Nikulainen, H. (ed.): Naurusta leikkiin, vallasta väkivaltaan. Filosofian graduantologia (pp. 43–58). Jyväskylä: Kampuskustannus.

Jukola, S. & Koskinen, I. 2013. Helen Longino tieteiden rajalinjoilla. Niin & Näin. 2013(3): 6–10.

Jukola, S. 2013. Kysymyksistä, oletuksista ja luokitteluista – Kuinka tutkia empiiristä tiedettä filosofisesti. Naistutkimus. 2013(4): 100–103, a book review.